جهت راحتی شما عزیزان شیوه های متفاوتی جهت تماس با کارشناسان جومینا هاست برای شما درنظر گرفته شده است.

لطفا توجه داشته باشید از انجایی که به صورت تلفنی امکان شناسایی مالک هاست برای ما مقدور نمیباشد لذا هرگونه تغییر در سرویس ها به صورت تلفنی مقدور نمی باشد و حتما باید درخواست از طریق تیکت ارسال شود